Gegevens K.B.V.B
Stamnummer           :    4215
Kleuren                    :    Rood -zwart
Bloknummer            :    1934

BESTUUR
Voorzitter                            :       René Debehets
Gerechtigd Correspondent    :       Gustaaf Rypens
                                            03/889 33 73

Algemeen contact: jeugdhingene@gmail.com

ADRES
Groenstraat z.n.
2880 Bornem (Hingene)
Tel kantine : 03 899 36 20LOCATIE